Türkiye

Berard® Metodu AIT

İşitsel Algı Yöntemi
Bilimsel Raporlar
  • Bilimsel Raporlar

    Uygulamadaki Bilimsel Raporlar

    Sayfaya Git..

Aile Yorumları
  • Aile Yorumları

    Sayfaya Git...

SIK SORULAN SORULAR

Birçok sorulara YouTube kanalındaki videolarımızda cevap bulabilirsiniz. Lütfen alttaki linklere tıklayınız.

https://www.youtube.com/channel/UCQLpgptd4zwm0gmvk-jZO2Q

https://www.youtube.com/channel/UCfIv1ycgJSyu6oe9aRvErlg

https://www.youtube.com/channel/UCyJZ3-m-jui7T7RwWUkun-Q

 Berard Metodu Sertifikasını herkes temin edebilir mi?

Sertifika eğitimi alabilmek için Earducator cihazının temin edilmesi gerekmektedir. Uygulayıcılar, Berard Metodu’nu  danışmanlıklarında,  mesleklerine, hedef gruplarına ve amaçlarına göre kullanırlar.  Ancak  Berard AIT  kesinlikle tıbbi ve tedavi amaçlı kullanılmaz.  Bir terapi ya da tedavi değildir. MÜZİK TERAPİSİ değildir. Bu amaçlarla kullanılmasından ve doğacak sonuçlardan Berard Metodu sorumlu tutulamaz.

Aldığım 20 dinleti sonrası hemen, örneğin konsantrasyonum düzeliyor ya da stresim azalıyor mu?

Dinletilerle birlikte  süreç başlar.  Gelişim 6 aya yayılır. 6 ayın sonunda  kişinin taşıdığı potansiyelini kullanma oranına göre en yüksek seviyesine ulaşır. Bazı bireylerde dınletıler bitmeden ya da bazılarında 2/3/4/5/6  ay içinde işitsel algı gelişimi görülebilir. Berard AIT öncesi yapılan İşitsel Algı değerlendirmeleri uygulama sonrasında 1/3/6 ay olarak takip edilir. Konsantrasyonun artması testlerle takip edilir ve kişinin başarılı olmak istediği konudaki ilerlemesi takip edilir.

Müziği 20 dinleti olarak yarımşar saat dinlemek sıkıcı olmuyor mu?

Berard Metodu sorular

Çocuklar yarım saatlik dinletiler sırasında resim yapabilir, dans edebilir, yapboz oyunları/hamur oyunları oynayabilir. Yetişkinler ise koltuklarında kendilerine ayırdıkları bu zaman diliminde dinlediği müziğin keyfini çıkarır.

Berard AIT Yönteminden yararlanmak için çocuk mu olmak gerekiyor? 

Berard Metodu sorular

Hayır, Berard AIT kişisel gelişim alanına ilgi duyan herkese açık bir uygulamadır. Berard AIT zihnimizi tüm olarak geliştirir. Kim olursa olsun; hafıza, konsantrasyon, algı yeteneklerini yükseltmek isteyen 3 yaş üzeri herkese yardımcı olur. Yaşın ilerlemesi ile düşmeye başlayan ve/veya stres nedeniyle düşen algısını yükseltmek isteyen yetişkinler de bu uygulamadan yararlanmaktadır. Yüz ve isim hafızasını güçlendirmek isteyenler, politikacılar, sporcular, müzisyenler, sanatçılar da Berard AIT’ten yararlanmaktadırlar. Luciano Pavarotti her yıl eğitim alarak işitsel algısını yenileyen sanatçılardan biridir. Gene çocukluğunda konuşma tutukluğu yaşayan aktör Gerard Depardieu işitsel algı eğitimi ile ingilizceyi Hollywood filmlerinde kullanacak derecede iyi öğrenen bir Fransızdır. Berard 2013 yılında 96 yaşını doldurmuş olup uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını kendine her yıl bir uygulama yaparak, strese olan direncini yükseltmesine bağlamaktadır.

Yan etkileri var mı?

Olumsuz hiç bir yan etkisi tespit edilmemiştir. Sonuçta dinlenen sadece ritimsel müziktir. Olumlu olarak birçok yan etkileri görülmektedir. Örneğin sadece konsantrasyonunu artırmak icin uygulamaya gelen müşteri, konsantrasyonunu yükseltiği gibi sözel ve yazılı ifadesini de geliştirebilir, ayrıca resim yeteneğini keşfedebilir ya da şiir yazmaya başlayabilir. Odaklanmasını geliştirmek için uygulama alan yetişkin odaklanmasını düzenlediği gibi iletişim becerisini ve sosyalleşmeyi en üst düzeye taşıyabilir.

Algının uzun ve kısa yolu olması ne demek?

Guy Berard ‘SAĞ KULAĞIN ÖNEMİNİ’ ilk gören kişi olarak yöntemini dünyaya tanıtmadan önce 10 yıl süreyle denemeler yapmış ve sağ kulağa müzik dinletileri vererek sol zihnimize ulaşabileceğimizi 1960 yılında keşfetmiştir.
Sol zihnimizde matematik-mantık-dil-gramer (akademik zeka) merkezlerimizin olduğu düşünülürse, Berard, yorumun en hızlı ve kısa zamanda yapılması için sağ kulak ağırlıklı duymamız gerekmektedir, der. Çünkü sağ kulaktan aldığımız sesi doğrudan çapraz işlevle sol zihin işitme merkezimize yollarız ki bu da algılamanın işitme ile aynı anda olması demektir. Sol işitme merkezine en kısa yol kullanılması, algılamada zaman kaybı olmaması, öğrenmeyi çabuklaştırıp kolaylaştırır ki bu da konuları veya konuşmaları hemen  algıladığından kişinin hayat standartı yükselir. Hepimizin bildiği ‘jetonun geç düşmesi’ bir fıkraya kişilerin farklı hızlılıkta gülmesi (kişinin zekasıyla ilgili olmayan bu durum) kişinin işitmedeki kısa ya da uzun yoldan hangisini kullandığını gösterir.
Algının kısa yolunun kullanılması sözel (konuşmanın akıcılığı ve anlam bütünlüğü) ve yazılı ifadeyi (kompozisyon) geliştirdiğinden konuşma da akıcı hale gelir.

Sol kulak ağırlıklı işitme ne gibi bir sonuç doğuruyor?

Berard AIT herkes için

Sol kulaktan işittiğimiz sesler sağ zihnimizdeki işitme merkezine ulaşır. Burada duygusallığımız, sanat, müzik gibi zekalarımız bulunduğundan konuşma dilinin kodunun çözülmesi için kelimelerin, sol zihnimize geri gönderilmesi gerekir ki bu da zaman kaybına neden olur. İşte salisenin çok küçük bir parçası olan bu kayıp, ilk cümlenin içinde bir kelimenin kodunun çözülmesi gecikince ardından gelen cümleleri kaçırtır ki bu da ‘konsantrasyon’ sorununu ortaya çıkarır.

Otizmli, hiperaktif veya disleksi sorunu olan kişiler uygulamadam yararlanabilir mi?

Earducator uygulaması bir tedavi yöntemi ya da bir terapi değildir. Earducator cihazı tıbbi bir çihaz değildir. Türkiye’ye,  Güney Afrika Cumhuriyeti’nden ithal edilen bir amplifikatör cihazıdır. Metot, geleneksel tıbbi anlamda iyileştirici bir uygulama değildir ve tıbbi tanılar ile uygulama yapılmaz. 

Yöntemden herkes yararlanabilir. Otizmli olduğu için veya Down Sendromlu olduğu için değil sadece hayat kalitesini yükseltmek isteyen herkese Berard Metodu uygundur.

Etkisi ne kadar sürer? Tekrar yaptırmam gerekiyor mu?

Berard AIT Etkisi

Berard AIT fark yaratır! Etkisinin kalıcı olmasına karşın İlk kez çocuklukta uygulandığında daha ileri yaşlarda bir kez daha uygulanması akademik performans için yararlı olacaktır.

Dinletilerin sayısı neden herkes için 20 ve süresi yarım saat?

Bir bilim adamı olan Berard kendi yöntemini kurma aşamasında 10 yıllık klinik çalışmalarında 8000 birey ile çalışmış olup bireylerin gelişimini uzun yıllar takibe alarak yöntemini, en kısa zaman ve en az dinleti sayısı ile fayda noktasını bulmak için özveri ile çalışmıştır. Bu çalışmalar sonucunda en verimli dinleti sayısını 20 ve en verimli süreyi yarım saat olarak değerlendirmiştir. Bu yarım saat  sadece modüle edilmiş müzik dinletileridir. Modüle edilmeyen frekanslar zaten günlük hayatımızda evde, işte, okulda, sokakta, her yerde duyduğumuz seslerdir. Dinletilerin aynı sayıda ve sürede olmasına rağmen her Berard uygulaması bireysel özelliklere ve Berard AIT öncesi yapılan değerlendirmelere göre hazırlanır ve bireysel eğitim verilir. Uygulamalar tamamen bireyseldir. Öncelikle kişinin sağ/sol kulak baskınlığı ve varsa bazı frekanslara karşı aşırı duyarlığı testlerle tespit edilir. Bu verilere göre hazırlanan program ayrıca sesin yüksekliği de bireysel olarak düzenlenip uygulamaya başlanır. Modüle dediğimiz işlenmiş müziğin görevi 20 dinletiyle birlikte biter. 20 dinleti sonrası kulaklardaki frekans çalışması devamını sürdürür. Evde/odada, okulda ve sokakta modüle edilmemiş olarak duyulan her türlü ses/gürültü/müzik ile 6 ay boyunca  kulak eğitimi, doğal akış içinde devam eder. İşte bu doğal akışın 6 aya ulaşması ile kişi de işitsel algı kapasitesini artık en üst oranda kullanmaya başlar.

Neden müzik? Müziği evde dinlesem aynı etkiyi yapmaz mı?

berard cihaz AIT

Hayır, evde dinlenen normal müziğin bu etkiyi yaratmadığı kontrollü test gruplarıyla tespit edilmiştir. İşlenmiş dediğimiz ve Dünyada Mozart Etkisi olarak bilinen müzik, dinlenilen zaman diliminde, canlı olarak üretilir. Uygulamada işitme organı kulak ve işitilen müzik, bir vasıtadır. Uygulamanın iyi işitme ve işitme fonksiyonu ile ilgisi yoktur. Uygulamanın amacı, öğrenme olabilmesi için en gerekli olan algının yani işitsel algılamanın iyi olmasıdır. Çünkü işitsel olarak algıladığımız şekilde yorumlar ve konuşuruz. Öğrenme kulakta başlar. Kulağa ulaşan seslerin/frekansların değerlendirilmesi ne kadar temiz olursa, zihin de bu bilgileri o kadar kolay tasnif eder, yerleştirir ve hatırlar. İşte bu görevi yapan müzik, Earducator cihazı ile işlenir. Başlangıçta her ne kadar, Dr. Berard, kendi işitme azlığına çare bulmak için araştırmalara girmiş olsa da ulaştığı sonuç; işitsel algının ve buna bağlı olarak da öğrenme, konsantrasyon, odaklanma gibi hayati önem taşıyan konularda ilerleme kaydettiğini görmüş olması nedeniyle bugün Berard AIT kendini dünyaya kabul ettirmiş bir uygulama olmuştur.

Berard Yöntemi ne zaman etkisini gösterir, etkiyi kendim fark edebilir miyim?

Etkinin göründüğü/fark edilebildiği gibi bir yönü, bir de görünmeyen ve dışarıdan fark edilmeyen yönü vardır.  Fark edilemeyen yönü zihnimizde tüneller kazarak ilerleyen bir madenci gibi yeteneklerimizi arayıp bulur ve tetikler. Potansiyel halde bulunan ve kullanmadığımız yeteneklerimizin ortaya çıkması zaman gerektirebilir ve potansiyeli işleme süresi dışarıdan fark edilemeyen bir süre ve işlemdir. Biz farkına varmadan tetiklenen yeteneklerimizi kullanmaya başlarız. Fark edilebilien etkiyi kişinin kendinin fark etmesi zor olabilir. Kişiyi hergün görenler için de görünen etkileri (çocukların boyunun uzadığını farkedememek gibi) fark edilmeyebilir.  Çevreden gelen ve çocuğu seyrek gören kişilerden gelen olumlu geri bildirimlere açık olmak gerekir. Uygulama ile süreç başlar, 6 ay boyunca algı yükselmeye devam eder ve yerine oturur. Çocuklardaki değişimi en iyi görenler ara sıra görüştükleri akrabaları ve öğretmenleri, akademik kariyer sahibi olanlarda ise iş arkadaşlarıdır. Yapılan olumlu işler, verilen doğru kararlar, alınan notlar, sosyalleşmeler, çocuğun ailede ve okulda uyumlu olmaya başlaması, hiç konuşamayan çocuğun birkaç kelime de olsa konuşmaya başlaması, etkinin en güzel belirtileridir. Bir yazarın Berard AIT uygulamasından sonra yazdığı kitabın ‘çok satanlar’ listesine girmesi ya da ‘en çok izlenen’ diziyi yaratması, Berard etkisi belirtisidir. Müzisyenin müzikte kendini aşması veya müzik alanında kariyer yapmak isteyenlerin amacına ulaşması gene belirtiler arasında sayılır. Berard AIT uygulama öncesi müşterisinin programını hazırlayan uygulayıcının uyguldığı testler ile Berard öncesi ve sonrası ilerleme objektif bir şekilde tespit edilir.

Berard Yönteminin bir ÖN UYGULAMA olması ne demektir?

İşitsel Algı Yöntemi, algıyı yükseltip, kapasitenin doruğuna ulaştırması ve konsantrasyon ile odaklanmayı en üst derecede kullanmayı sağlaması nedeniyle bir ÖN UYGULAMA’dır. Algı ve konsantrasyonu yeteneğinin kullanan danışan yeteneklerinde en yüksek verimi alma şansını elde eder. Konsantrasyona giden yol algıdan, başarıya giden yol ise konsantrasyondan geçer.

Neden Berard AIT deniyor? Berard kim?

İşitsel Algı Eğitimi Berard kim

Guy Berard Fransız bir bilim adamıdır. AIT, İşitsel Algı Yöntemi anlamına gelen ingilizce Audiotory Integration Traning (İŞİTSEL ALGI ANTREMANI) kelimelerinin baş harfleri olup Berard Yöntemine Dr. Bernard Rimland tarafından verilmiş bir unvandır. Dr. Berard, Berard AIT markasını kullanma iznini Earducator cihazını kullananlara vermiştir.

Earducator cihazı bir bayilik şeklinde mi satılır?

Hayır. Cihaz satın alındıktan sonra, aylık/yıllık bir ödeme veya  cihaz yenileme ücreti yoktur.

Biz de Berard uyguluyoruz diyerek, daha az ücret talebinde bulunan kişiler var. Çocuğuma gerçekten Berard Metodu uygulandığını nasıl ve nereden bilebilirim?

http://www.berardaitwebsite.com/2015/08/03/europe/

http://www.earducator.com/usersEurope.htm

www.drguyberard.com

http://www.berardaitturkiye.com/uygulayicilar

http://www.berardmetodu.com/hakkimizda

sitelerinde Earducator kullanıcılarını bulabilirsiniz. Burada ismi olmayan kişilerin dışındakilerden sakınmanızı ve tuzaklarına düşmemenizi öneririz.

Berard Metodu gibi denilen metotlar varmış. Berard AIT ile aralarından bir fark var mı?

Dinleme Yöntemi olarak ilk başlarda 2 yöntem vardı. Biri Tomatis diğeri Berard olarak ayrımı kolaydı. Daha sonraları .  Samonas, Johansen, Dijital İşitsel Aerobik  Lift. FST AIT, BioAcoustics, Fast ForWord (Tallal), Hemi-Sync, Yapısal Dinleme, Cognift ve Etkileşimli Metronom gibi yeni yöntemler geliştirildi. Yöntemlerin aralarında uygulama bakımından farkları bulunmaktadır.

Dünyada kaç Berard AIT merkezi bulunmaktadır?

Dünyada 600 civarında ofislerde kullanılmaktadır. Ayrıca evlerinde Earducator kullanan  aileler de bulunmaktadır.