Türkiye

Berard® Metodu AIT

İşitsel Algı Yöntemi
Bilimsel Raporlar
  • Bilimsel Raporlar

    Uygulamadaki Bilimsel Raporlar

    Sayfaya Git..

Aile Yorumları
  • Aile Yorumları

    Sayfaya Git...

Tarihçesi

Berard AIT ´nin tarihçesi

Berard AIT'nin Tarihçesi

Bir çok kişinin daha yeni yeni duymaya başladığı Berard Metodu aslında, Fransa’da, Annecy, kulak-burun- boğaz doktoru tarafından 1950 yıllarında geliştirildi. Aslında metodun başlangıcında işitme ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Ancak, öğrenme, dikkat, konsantrasyon ve işitsel algının geliştiğini ve ayrıca hafızanın güçlendiğini gözlemledi. Böylece  Berard, AIT programı bir uygulama programı olarak geliştirdi.

Dr Berard, AIT Programını tamamlayanların verdiği değişimler üzerine çalışmalarına devam etti. Bazı danışanları telefon numaralarını hatırlamada veya konuşmasının daha iyi olduğunu söylerken bazıları da örneğin: gürültülü bir restoranda konuşmaları anlayabildiğini bildiriyordu. Sese karşı aşırı tepki veren bazı kişileri ses aniden gelen ya da rahatsız eden seslere karşı aşırı tepki vermediğinden çevresiyle uyum sağlayıp artık huzurlu olduğunu söylüyordu.

İşitsel algıya dayalı metodu üzerinde Berard, doktor olarak klinik çalışmaları süresince çalışıp programın dinletileri süre ve sayısı üzerinde değişiklikler yaparak geliştirdi. Tekniğini geliştirmek için, danışanlarının gelişimini kliniğinde uzun süre gözlemleyerek takip etti. Felsefesi metodunu en etkili şekle getirmekti. Amacı, Etkili bir eğitim programıydı.

Berard AIT yayılmaya başlıyor

Berard AIT Dünya'ya yayılıyor.

1991 yılında yayınlanan ‘Sesin Mucizesi-The Sound of a Miracle’ kitabının yayınlanmasından sonra Berard AIT,  davranış ve öğrenme zorluklarıyla ilgili bir eğitim programı olarak kabul gördü.  Kitapta, Annabel Stehli´nin kızı Georgianna’nın hikayesi anlatılır. 11 yaşındaki ağır otizmli Georgianna kendi gibi ağır durumda olan çocuklarda bir enstitüde yaşarken, AIT programının uygulanması ile normal okula gidebilmesi üzerine Berard AIT,  bir eğitim programı olarak otizmli çocuklar için de dikkatleri üzerine çekti.

Dr Berard, ‘İşitme Eşittir Davranış- Hearing Equals Behavior’ adlı kitabında dinleme ve öğrenme ile işitsel dengesizliğin öğrenmeyi nasıl engellediği hakkındaki düşüncelerini açıklar. Kitabın orijinali, Fransızcası 1982 yılında ve ilginizce tercümesi 1993 yılında yayınlandı. İngilizcesinin yayınlanması ile bu konuyla ilgilenen meslek gurupları ve aileler işitmenin öğrenme ve davranış arasındaki bağlantının önemini öğrendi.

Berard AIT  bilimsel çalışmalarının başlaması

Autism Research Institute başkanı Dr Bernard Rimland metodun bilimsel olarak incelenmesi için çalışmalar başlattı.  Dr Rimland ve Dr Stephen Edelson, metodun verimini incelemek için bilimsel verilere dayanmazsa metodun kabul göremeyeceğini biliyorlardı. Autism Research Institute’nün araştırmaları Network ABC´s televizyonu ”20/20” programında yayınlandı ve metot büyük ilgi görerek uygulayıcılar vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmaya başladı.

Rimland & Edel son araştırmalarını otizm üzerine yoğunlaştırmış, daha sonra,  diğer araştırmacılar ise dikkat dağınıklığı ve işitsel algı ve diğer konular üzerinde yoğunlaşmışlardır. 1998 yılına kadar 28 araştırma yapılmış ve bu araştırmaların %82 si Berard AIT’ten olumlu sonuç göstermiştir. http://www.berardaitturkiye.com/bilimsel-raporlar

AIT unvanının verilmesi

Dr Berard metodunu başından beri ‘İşitsel Eğitim’ olarak adlandırmıştı. Araştırmalar yapılıken, Dr Rimland ve Dr Edelson ile birlikte metodun adı ‘İşitsel Algı Gelişimi’ olarak değiştirildi. Çünkü;  artık algı bütünlüğü üzerinde verilen bir uygulama olduğu kabul edilmişti.

Bu isim üzerine ne yazık ki patent alınmadığı için (Auditory İntegration Training)  ingilizcede, genel anlamda kullanılmaya başlandı ve Berard Metodunun ayrıcalığını vurgulamak için Berard AIT olarak değiştirildi.

21. Yüzyılda Berard MetoduDünyada Berard Metodu

Berard AIT artık tüm dünyaya yayıldı. Yayılmaya hala devam ediyor.  Araştırmalar devam ediyor.  Sanatçılar, Sporcular, performansını yükseltmek  ve kendini geliştirmek isteyen kişiler Berard AIT’ten yararlanıyorlar.

Sally Brockett 2008